Tur 10 + 11 + 12
SØNDERÅ / GRØNÅ / VIDÅ

Uge bæk - grønå - vidå

Længde: 43 km
Sejltid: ca. 15 timer

Dag 1 - ST. JYNDEVAD - TØNDER

Længde: 22 km
Sejltid: ca. 8 timer

STARTSTEDER

OVERNATNINGSMULIGHEDER

SEJLRUTE

Tur 10 starter i St. Jyndevad på Sønderå 4 km øst for Rens. Der kan også startes i Rens, hvilket forkorter sejlturen med ca. 2 timer.
Sønderå slynger sig gennem landskabet og flere mindre skovstrækninger undervejs gør turen til en idyllisk naturoplevelse.
Ådalen omkring hele Sønderå er EF-fuglebeskyttelsesområde, hvor mange fuglearter yngler i forsommeren.

NB: Derfor er kanosejlads først tilladt efter 15. juni på Sønderå.

Sønderå fortsætter gennem Vintved Kanal, som er den størst anlagte kanal i området. Kanalen munder ud i Grønå ca. 4 km øst for Tønder og turen fortsætter til Vidåen, hvor der kan sejles videre mod enten Rudbøl/Højer (til venstre) eller til Tønder (højre).

NB. Der må ikke sejles på Gammelå.


DAG 2 - TØNDER - RUDBØL

Længde: 11 km
Sejltid: 3,5 timer

STARTSTED

OVERNATNINGSMULIGHEDER

SEJLRUTE

Vidåen fortsættes i sydvestlig retning mod Ubjerg, marskgården "Bjerremark" og til Møllehus, hvor der bl. a. kan handles på tysk side i Aventoft. (Husk pas!).

Der sejles videre mod Rudbøl gennem Margrethekogen og igennem Rudbøl sø, som er et meget vigtigt vådområde for bl. a. fuglelivet.
Der sluttes efter broen, som forbinder Danmark og Tyskland. 


Dag 3 - RUDBØL - HØJER

Længde: 10 km
Sejltid: ca. 3,5 timer

OVERNATNINGSMULIGHEDER

SEJLRUTE

Den sidste strækning går gennem Tøndermarsken - Danmark fladeste og tyndest befolkede område. Turen slutter før den gamle Vidåsluse, som danner port mod Vadehavet.

Dag 1 - Rute 10

Klik på kortet for større billede

Dag 2 - Rute 11

Klik på kortet for større billede

Dag 3 - Rute 12

Klik på kortet for større billede

Signaturer

Klik på kortet for større billede
Værn om naturen - tag dit affald med hjem

Social

©2020 - Vidå Kanoudlejning
CVR: 18393689

Indehaver

Hanna & Niels Storgaard
Ulriksalle 5
6270 Tønder
Mob.: 40319514

Kontakt

Bank

Kreditbanken Tønder
Reg.nr. 7933 Konto 1009880

Betaling

  • Betal ved start: MobilePay
  • Betal før start: Bank/netbank

Ved betaling angiv venligst navn og hvilken dato du skal sejle