TUR 10 + 11

SØNDERÅ / VINTVED KANAL /
Grønå / VIDÅ

ST. JYNDEVAD - TØNDER – RUDBØL

Længde: 32 km
Sejltid: 10 timer

STARTSTEDER

OVERNATNINGSMULIGHEDER

SEJLRUTE

Turen starter i St. Jyndevad på Sønderå 4 km øst for Rens.
Der kan også startes i Rens, hvilket forkorter sejlturen med ca. 2 timer.

Sønderåen slynger sig gennem landskabet og flere mindre skovstrækninger undervejs gør turen til en idyllisk naturoplevelse. Ådalen omkring hele Sønderå er EF-fuglebeskyttelsesområde, hvor mange fuglearter yngler i forsommeren.

NB: Derfor er kanosejlads først tilladt efter 15. juni på Sønderå.


DAG 2

OVERNATNINGSMULIGHEDER

SEJLRUTE

Kanalen munder ud i Grønå ca. 4 km øst for Tønder og turen fortsætter mod vest til Vidå, hvor der kan sejles videre mod enten Møllehus/Rudbøl eller til Tønder.
Ønskes overnatning i Tønder sejles til højre mod nord.

Vidåen fortsætter i sydvestlig retning mod Ubjerg, marskgården "Bjerremark" og til Møllehus, hvor der bl. a. kan handles på tysk side i Aventoft. (Husk pas!).

Der sejles videre mod Rudbøl gennem Margrethekogen og igennem Rudbøl sø, som er et meget vigtigt vådområde for bl. a. fuglelivet.
Der sluttes efter broen, som forbinder Danmark og Tyskland.

Dag 1 - Rute 10

Klik på kortet for større billede

Dag 2 - Rute 11

Klik på kortet for større billede

Signaturer

Klik på kortet for større billede
Værn om naturen - tag dit affald med hjem

Social

©2020 - Vidå Kanoudlejning
CVR: 18393689

Indehaver

Hanna & Niels Storgaard
Ulriksalle 5
6270 Tønder
Mob.: 40319514

Kontakt

Bank

Kreditbanken Tønder
Reg.nr. 7933 Konto 1009880

Betaling

  • Betal ved start: MobilePay
  • Betal før start: Bank/netbank

Ved betaling angiv venligst navn og hvilken dato du skal sejle