TUR 10 - SØNDERÅ

ST. JYNDEVAD– TØNDER

Længde: 22 km
Sejltid: ca. 8 timer

STARTSTEDER

Se placering på kort: Julianehåbvej 70, St. Jyndevad
Se placering på kort: Damager 4, Rens

OVERNATNINGSMULIGHEDER

Jyndevadhus
Æ-Kærredig
Holmgård
Tønder Roklub
Tønder Campingplads
Tønder Vandrerhjem

SEJLRUTE

Tur 10 starter i St. Jyndevad på Sønderå 4 km øst for Rens. Der kan også startes i Rens, hvilket forkorter sejlturen med ca. 2 timer.
Sønderå slynger sig gennem landskabet og flere mindre skovstrækninger undervejs gør turen til en idyllisk naturoplevelse.
Ådalen omkring hele Sønderå er EF-fuglebeskyttelsesområde, hvor mange fuglearter yngler i forsommeren.

NB: Derfor er kanosejlads først tilladt efter 15. juni på Sønderå.

Sønderå fortsætter gennem Vintved Kanal, som er den størst anlagte kanal i området. Kanalen munder ud i Grønå ca. 4 km øst for Tønder og turen fortsætter til Vidåen, hvor der kan sejles videre mod enten Rudbøl/Højer (til venstre) eller til Tønder (højre).

NB. Der må ikke sejles på Gammelå.

Følg os på Facebook


   Betal med MobilePay

facebook icon

   Betaling med MobilPay 
   er muligt ved start af din tur.
   Skal du betale inden din tur,
   skal du bruge vores bank konto.

©2020
Vidå Kanoudlejning
CVR: 18393689

Indehaver
Niels Panum Storgaard
Ulriksalle 5
6270 Tønder
Kontakt